Przemysłowe uzdatnianie i zmiękczanie wody

Firma Karl Spiegl od ponad 50 lat tworzy sprawdzone systemy uzdatniania wody. Rocznie firma buduje

około 1000 stacji uzdatniania wody o różnych wielkościach, dla różnych zastosowań.

 

Odwrócona osmoza przemysłowa

 

 

Oszczędność, wydajność, komfortowa i nieskomplikowana obsługa oraz długa żywotność bez konieczności częstych ingerencji serwisu i wymiany części wyróżnia stacje odwróconej osmozy firmy Karl Spiegl.

Stacje odwróconej osmozy firmy Karl Spiegl są tak wykonywane, że nawet po 3 latach zapewniają minimum ten sam stopień oczyszczanie wody, jaki podajemy w dokumentacji technicznej.

Od początku eliminujemy ryzyko szybko zużywających się podzespołów i do produkcji naszych stacji uzdatniania wody używamy wypróbowanych, jakościowych komponentów.

Stacje uzdatniania wody są budowane od podstaw w naszym własnym zakładzie i też przed wysyłką do klienta gruntownie testowane. Dlatego mogą być użytkowane od razu po podłączeniu do sieci wodociągowej.

Również oszczędności mediów przy eksploatacji urządzeń firmy Karl Spiegl są dla klienta wyróżnikiem firmy. Proponowane przez firmę rozwiązania uwzględniają indywidualne preferencje klienta oparte o jego potrzeby pod kątem niższego zużycia prądu, wody lub redukcji ścieków. Przy zaawansowanych konfiguracjach konstrukcji specjalnych firmy Karl Spiegl, jak na przykład stacje odwróconej osmozy z modułami odzyskiwania koncentratu, wyższe koszty inwestycji zwracają się nawet w przeciągu paru miesięcy, generując następnie wysokie oszczędności.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji firma uzyskuje między innymi dzięki wprowadzaniu najnowszych technologii związanych na przykład z kompensacją energii.

 

 

Przemysłowe Zmiękczacze Wody

 

Firma Karl Spiegl, jako producent stacji zmiękczania wody, wyróżnia się stosowaniem w swoich urządzeniach nowoczesnych, często opracowanych we własnym zakresie i opatentowanych technologii, typu czujniki twardości wody, regeneracja przeciwprądowa, skuteczne zmiękczanie kondensatu dla kotłów parowych i autoklawów. Zapewnia to klientom znaczne oszczędności czasu obsługi i serwisu oraz mediów jak prąd, sól, woda i ścieki a także gwarantuje szybki zwrot z inwestycji zakupionego zmiękczacza.

 

 

Prospekt stacji zmiękczania wody firmy Karl Spiegl

do pobrania: tutaj 

 

 

Zmiękczacze przemysłowe sterowane czujnikami twardości wody


Firma Karl Spiegl jest liderem w opracowywaniu i produkcji opatentowanych czujników twardości wody, które odgrywają znaczącą rolę w stacjach zmiękczania wody. 


Monitorują twardość wody i pokazują dokładny stan wyczerpania złoża w określonym punkcie pomiarowym.


Pozwalają na efektywne zaprogramowanie stacji zmiękczania pod kątem zapoczątkowania regeneracji w momencie, kiedy rzeczywiście istnieje taka potrzeba.


Umożliwia to uzyskanie oszczędności na soli (do 30%), minimalizuje przestoje stacji zmiękczania wody a przez to związany z nimi pobór wody i odpływ ścieków.

Czujniki twardości wody firma Karl Spiegl integruje ze swoimi zmiękczaczami wody. Dzięki temu sterowanie stacji zmiękczania wody firmy Karl Spiegl jest w pełni automatyczne. Zmiękczacze włączają regenerację w momencie, kiedy jest to naprawdę konieczne. Pokazują też w niezawodny sposób każde wahanie oczekiwanej wartości wody, które można następnie usunąć. Jest to istotnym faktorem przy stacjach odwróconej osmozy i dostarczaniu wody do kotłów parowych, do których należy dostarczać zawsze zmiękczoną wodę lub przy wymagających branżach przemysłu jak przemysł farmaceutyczny czy spożywczy. Czujnik zauważa pośrednio i sygnalizuje zmianę parametrów wody ze stacji zmiękczania, brak soli w zbiorniku soli, wahania napięcia prądu czy inne błędy zmiękczacza. Dzięki temu można zapobiec powstaniu dodatkowych kosztów, powodowanych na przykład przez zbyt szybkie zużywanie się membran w doprowadzonych stacjach odwróconej osmozy lub dostawy wody o niewłaściwej jakości dla procesów produkcyjnych, do kotłów parowych, wytwornic pary, nawilżaczy czy innych urządzeń.

W tradycyjnych stacjach zmiękczania wody bez technologii opartej o czujniki twardości wody można tylko częściowo stwierdzić, czy zmiękczacz właściwie zmiękcza surową wodę i przez to często aplikowane są zbyt duże ilości soli, co prowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacyjnych. 

 

 

Monitoring twardości wody SWM-A

 

 

Dla dotychczasowych zmiękczaczy przemysłowych, które nie posiadają zintegrowanych czujników twardości i sterowane są tylko czasowo lub przpływowo, polecamy monitoring twardości wody SWM-A z sensorem twardości wody. Jest to urządzenie opracowane i opatentowane przez firmę Karl Spiegl, które podczas pracy stacji zmiękczania wody stale monitoruje miękką wodę i w przypadku przebicia twardości sensor włącza alarm twardości wody.

 

Urządzenie SWM-A zapisuje też w pamięci czas i godzinę przebicia twardości wody w zmiękczaczu wody, przez co można prześledzić sprawność dotychczasowej stacji zmiękczania wody. Urządzenie SWM-A można także podłączyć do sterowania i śledzić ewentualne błędy online.

 

Urządzenie SWM-A z sensorem informuje też pośrednio o nieprawidłowościach pracy stacji, mających wpływ na regenerację kolumn, jak przykładowo:

- brak soli w zbiorniku

- zatkany przewód solanki

- brak płynności w podawaniu solanki

- wahania ciśnienia

 

 

Zmiękczacze wody z regeneracją przeciwprądową


Firma Karl Spiegl od wielu lat jest cieszącym się zaufaniem producentem systemów regeneracji przeciwprądowej, stosowaną w metodzie odsalania całkowitego (demineralizacja na złożu mieszanym), które wprowadza z sukcesem do swoich stacji zmiękczania wody.

Przez regenerację przeciwprądową można zaoszczędzić w stosunku do tradycyjnej regeneracji współprądowej około 50% soli i około 50% wody zużywanej na regenerację, dzięki czemu nasi klienci zyskują znaczną przewagę konkurencyjną.

Doświadczenie firmy Spiegl gwarantuje bezusterkowe funkcjonowanie indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta rozwiązań.

Przy wyborze stacji zmiękczania wody z regeneracją przeciwprądową należy zwrócić uwagę, że stacje zmiękczające wodę w tym wykonaniu są całkowicie inaczej zbudowane i funkcjonują w sposób odmienny od stacji współprądowych. Są bardziej zaawansowane technologicznie.

 

 

 

Jak zbudowana jest stacja zmiękczania wody i jak mogę wybrać odpowiednie urządzenie dla siebie?


Stacja zmiękczania wody składa się z butli ciśnieniowej, sterowania i zbiornika na sól lub solankę.

W butli ciśnieniowej znajduje się złoże żywiczne, przez które przepływa poczatkowo twarda woda.

Na złożu osiadają węglany wapnia i magnezu, a kiedy zostanie ono zużyte, następuje jego regeneracja solą.

Kierowanie tymi procesami jest zadaniem sterowania, które jest mózgiem stacji zmiękczania wody.

Długa żywotność i praktycznie bezobsługowość zmiękczaczy wody jest standardem firmy Spiegl. Oczywiście także wysokiej jakości komponenty wbudowywane w urządzenia uzdatniania wody, wypróbowane przez lata praktyki, zapewniają bezawaryjność urządzeń firmy Karl Spiegl.

 

Woda zanim zostanie doprowadzona do stacji odwróconej osmozy musi zostać zmiękczona i odżelaziona. Ma to znaczenie zwłaszcza przy pobieraniu wody z własnego ujęcia. Nasze urządzenia zapewnią profesjonalne uzdatnienie wody studziennej ze studni głębinowej, kotłowej czy wody do innych potrzeb przemysłowych. Wykonujemy i serwisujemy stacje demineralizacji wody.

Nasze systemy zmiękczania i odżelaziania wody oparte są o najnowsze osiągnięcia techniczne i gwarantują oszczędność oraz niezawodność w eksploatacji.

 

Odżelazianie i odmanganianie wody

 
Woda zawierająca żelazo ma negatywny wpływ na jej jakość. Zabarwia się na brązowo i wygląda nieapetycznie. Im większa jest zawartość żelaza tym gorzej smakuje woda. Woda pitna powinna być czysta, przejrzysta i apetyczna. Woda zawierająca dużo żelaza, manganu lub amoniaku wymaga uzdatniania, zanim zostanie wykorzystana jako woda pitna. Rozporządzenie dotyczące wody pitnej określa jasne wartości graniczne dopuszczalnego, maksymalnego stężenia żelaza, manganu i jonu amonowego w wodzie pitnej. Oferujemy Państwu nowoczesny i pewny oraz oszczędny a także mało inwazyjny system odżelaziania i odmanganiania wody – prosto ze studni.
 

Prospekt stacji odżelaziania i odmanganiania wody

do pobrania: tutajKlienci firmy Karl Spiegl to w głównej mierze dystrybutorzy, jak firmy instalujące stacje uzdatniania wody, którzy sprzedają nasze urządzenia jako część większych inwestycji czy producenci systemów uzdatniania wody, którzy dzięki naszym urządzeniom rozszerzają swój asortyment.

Wyróżniamy się także umiejętnością usuwania z wody problematycznych substancji typu arsen, antymon, bor. Możemy zaproponować rozwiązania oparte o złoża filtracyjne usuwające arsen czy inne metale ciężkie z wody, posiadające homologację urzędów, dopuszczających te technologie w wodociągach czy przy produkcji wody mineralnej.

Innowacyjność urządzeń oparta jest też o zawsze istniejące możliwości rozbudowy o zwiększone moce wydajnościowe czy moduły eliminujące dodatkowe zanieczyszczenia, jakie mogą się w przyszłości pojawić.

Firma przygotuje też pod Państwa uwarunkowania systemy uzdatniania wody jak odżelaziania, odmanganiania, zmiękczania.

 

 

Dostarczamy sprawdzone lampy UV do dezynfekcji wody. Pozbawiają wodę lodową i wodę procesową bakterii i mikroorganizmów. Dzięki lampom UV można zrezygnować z użytkowania chemikaliów typu biocydy. Każde rozwiązanie dezynfekcji wody jest dobierane indywidualnie. Instalacja z lampą UV gwarantuje czysty obieg wody bez bakterii jak legionella i bez osadzania się alg i osadów. Sterylizacja przez lampy UV to czysta technologia uzdatniania wody lodowej i procesowej, która nie powoduje zmian w wodzie, jakie zachodzą przy dozowaniu do wody chemii.

 


Dostarczamy nasze instalacje do zastosowań przemysłowych między innymi dla następujących branż:

 • Przemysł Spożywczy
  Każda woda, mająca styczność z żywnością, musi mieć jakość wody pitnej. Możemy dostarczyć do wszystkich rodzajów zakładów spożywczych stacje uzdatniania wody, odpowiadające obowiązującym przepisom. W zależności od potrzeb może to być system odwróconej osmozy lub inna technologia, co ustalamy indywidualnie u klienta i związane jest to z analizą jego wody.
 • Filtracja Układów Chłodzenia
  W układ chłodzenia chillerów mogą dostawać się zanieczyszczenia z chłodzonych urządzeń, co może powodować awarie sprężarek, wymienników ciepła. To zagrożenie pojawia się także przy termostatach i systemach podgrzewania wody na przykład dla wtryskarek i wytłaczarek tworzywa sztucznego. System filtracji jest dobierany indywidualnie. Zapewnia wyższą sprawność w funkcjonowaniu układów chillerów i termostatów.
 • Przemysł Farmaceutyczny
  Możemy dostarczyć systemy uzdatniania wody dla farmacji generujące wodę oczyszczoną i ultraczystą (Purified Water, Highly Purified Water, WFI) według światowych standardów, norm i kryteriów (WHO-GMP, EG-GMP, FDA-cGMP, PharmBetrV, Ph.Eur., USP, JP AMG, EMEA ). Dostarczamy wszystkie niezbędne certyfikaty do naszych stacji dla przemysłu farmaceutycznego. Nasze stacje odwróconej osmozy dostarczają wodę o najczystszych parametrach na przykład do urządzeń do dializy
 • Branża Metalowa (jak na przykład obróbka skrawaniem)
  Zużyte chłodziwo można zatężać przez dostarczony przez nas system ultrafiltracji (usuwanie wody, która może być bezpośrednio odprowadzana do ścieków). W ten sposób można zredukować koszty usuwania zużytych substancji.
 • Ocynkownie, Malarnie
  Do odtłuszczania części metalowych używa się w większości alkalicznych kąpieli odtłuszczających. Poprzez wprowadzenie tłuszczu z przedmiotów obrabianych pogarsza się z czasem efektywność kąpieli. Przez usuwanie tłuszczów z wykorzystaniem naszych urządzeń do ultrafiltracji, żywotność kąpieli odtłuszczających zostaje przedłużona. Oszczędza się przez to chemikalia do odtłuszczania, wodę a także zmniejsza czas na regenerację, koszty unieszkodliwiania ścieków i opłaty za ich odprowadzanie 
 • Przemysł Szklany
  Aby zrecyklingować kwas fluorowodorowy, używany do wytrawiania powierzchni szklanych, używa się naszych instaacji neutralizujących ścieki przemysłowe. Nasze systemy odwróconej osmozy dostarczają wodę do płukania szyb

 

Lista referencyjna z wybranymi stacjami firmy Karl Spiegl do roku 2015, oraz starszymi obiektami, które są wybiórczym, poglądowym wycinkiem działalności firmy:

 

Wybrane obiekty z listy referencyjnej Firma Karl Spiegl GmbH & Co KG    
       
  Uzdatnianie wody    
       
Zadanie Rodzaj uzdatnienia / zastosowanie Wydajność Miejsce / ilość
Projekty z ostatnich 12 miesięcy po 2014      
Uzdatnianie wody branża napojowa Stacja odwróconej osmozy komplet stal szlachetna 50 m3/h Tajlandia
Uzdatnianie wody branża napojowa Zmiękczanie wody orurowania stal szlachetna 40 m3/h Tajlandia
Uzdatnianie wody branża napojowa Zmiękczanie wody orurowania stal szlachetna 100 m3/h Tajlandia
Uzdatnianie wody kotłowej wysokie ciśnienie Demineralizacja seryjna Duplex 2x10 m3/h Stuttgart Branża Automotive
Zmiękczanie woda chłodnicza 2x Zmiękczanie podwójne regeneracja przeciwprądowa 2x50 m3/h Stuttgart Bank
Uzdatnianie wody kotłowej wysokie ciśnienie Uzdatnianie wody powierzchniowej Rosja 2 m3/h Sintez
Uzdatnianie wody kotłowej wysokie ciśnienie Uzdatnianie wody studziennej, napowietrzanie, odżelazianie, zmiękczanie RO 5 m3/h Anglia
Uzdatnianie wody kotłowej wysokie ciśnienie Woda czysta 2 stopniowa odwrócona osmoza przewodność <1µS/cm 2x2 m3/h Szpital Stuttgart
Uzdatnianie wody kotłowej wysokie ciśnienie Woda czysta 2 stopniowa stacja odwróconej osmozy przewodność <1µS/cm 1 m3/h Szpital Bodensee
Uzdatnianie wody kotłowej Stacja zmiękczania wody, stacja odwróconej osmozy, zbiornik, System podwyższania ciśnienia 2 m3/h Karlsruhe
Uzdatnianie wody kotłowej Stacja zmiękczania wody, stacja odwróconej osmozy, zbiornik, System podwyższania ciśnienia 2 m3/h Weida
Czyszczenie ogniw solarnych 80 szt. przenośnych stacji zmiękczania ze stacjami regeneracyjnymi 0,6 m3/h Świat
Produkcja farmacja Stacja zmiękczania wody sterowana czujnikowo z podgrzewaniem do dezynfekcji 85°C 30 m3/h Belgia
Nawilżanie powierzchni produkcja opakowań farmacja Stacja zmiękczania wody sterowana czujnikowo, stacja odwróconej osmozy, zbiornik, system podwyższający ciśnienie 1 m3/h Ochsenhausen
Woda czysta do produkcji reflektorów Stacja zmiękczania wody sterowana czujnikowo, 2 stopniowa odwrócona osmoza, zbiornik, system podwyższania ciśnienia 0,15 m3/h Rumunia
Zmiękczanie woda procesowa Stacja zmiękczania wody, duplex, regeneracja przeciwprądowa 18 m3/h Karlsruhe
Zmiękczanie sterowanie czujnikowe Stacje zmiękczania wody pojedyncze i podwójne <10 m3/h 300 stacji na świecie
Odsalanie wody do czyszczenia, Woda procesowa, woda kotłowa Stacje odwróconej osmozy 100-1000 l/h ca. 300 stacji na świecie rocznie
Uzdatnianie wody farmacja Stacje zmiękczania wody sterowane czujnikowo z podgrzewaniem do stałej dezynfekcji 85°C 5 do 15 m3/h Dystrybucja przez Anglię ca. 10 stacji na świecie
Wybrane projekty przed 2014      
Zmiękczanie wody uwarunkowane wieloma czynnikami Przemysłowe stacje zmiękczania wody sterowane czujnikowo do 25 m3/h Na świecie ca. 300 przemysłowych stacji dwuzbiornikowych/ rocznie
Odsalanie wody Przemysłowe stacje odwróconej osmozy 100-1000 l/h Na świecie ca. 300 przemysłowych stacji / rocznie
Oszczędzanie wody w technice antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni, galwanotechnice i myciu przemysłowym części Demineralizacja w systemie zamkniętym 1 do 6 m3/h Ca. 50 stacji
Uzdatnianie wody farbiarnia i pralnia Stacja zmiękczania wody regeneracja przeciwprądowa, jednozaworowe sterowanie, SPS z czujnikami 50 m3/h Bönnigheim
Uzyskiwanie wody procesowej ze skażonych studni Zamiana dotychczasowej stacji zmiękczania wody Regeneracja przeciwprądowa 3x60m3/h przy 50°dH, stacja odwróconej osmozy 2x12 m3/h, łącza i orurowanie w całym zakładzie 3x60+ 2x12 m3/h Dostawca do branży automotive Stuttgart
Zastąpienie dotychczasowej stacji z wymiennikami jonowymi dla wody kotłowej przez uzdatnianie bez kwasów i zasad Stacja zmiękczania wody /stacja odwróconej osmozy / odgazowywanie membranowe / elektrodejonizacja 2x2,5 m3/h Göppingen
Zmiękczanie wody do celów przemysłowych dla przemysłu spożywczego Stacja zmiękczania wody regeneracja przeciwprądowa, jednozaworowe sterowanie, SPS 32 + 15 m3/h Leutkirch
Zmiękczanie emulsji tnącej dla wydłużenia okresu użytkowania 3 linie do wytrącania twardości z kolumnami wy- i wpływającymi, SPS, technologia orurowania 3x8 m3/h Producent automotive Austria
Uzdatnianie wody zasilającej kotła dla ciepła odpadowego z wody rzecznej w zakładzie chemicznym Korekta PH-Wert / napowietrzanie / filtracja / Scavenger / demineralizacja / neutralizacja i Składowanie chemiczne / sterowanie SPS 2x14 m3/h Białoruś
Uzdatnianie wody zasilającej kocioł do pracy turbinowej z wody miejskiej. Bez kwasu i ługów Stacja zmiękczania wody / stacja odwróconej osmozy / odgazowywanie membranowe / elektrodejonizacja / SPS / zbiornik / system podwyższania ciśnienia 2x5 m3/h Unterbernbach
Uzdatnianie wody zasilającej kocioł z wody studziennej w zakładzie sklejki Woda procesowa dla kotła w zakładzie drzewnym, filtracja wstępna / stabilizacja twardości / stacja odwróconej osmozy / stacja zmiękczania wody / zbiornik / system podwyższania ciśnienia 16 / 25 m3/h Polska
Zmiękczanie wody do celów przemysłowych dla przemysłu spożywczego Wiele przemysłowych stacji zmiękczania wody w regeneracji przeciwprądowej 12 do 24 m3/h Leutkirch
Odsalanie wody studziennej do podlewania owoców cytrusowych Stacja odwróconej osmozy / stabilizacja twardości 2x40 m3/h Algarve Portugalia
Odsalanie wody dopływowej do bezściekowej obsługi z demineralizacją. Uwarunkowaniem możliwie najmniejsza generacja ścieków, gdyż ściek musi zostać wyparowywany Stacja demineralizacji do bezściekowej obsługi zakładu Ilość 1% ścieku do cząstkowego wyparowania 17 m3/h Producent automotive Austria
Uzdatnianie wody kotłowej do kotła parowego 22 bar z wody powierzchniowej Woda kotłowa uzdatniana stacją odwróconej osmozy z wody studziennej mit filtr wstępny / zmiękczanie wody / stacja odwróconej osmozy 2x25 m3/h Kyritz
Uzdatnianie wody rzecznej do podlewania roślin Uzdatnianie wody rzecznej do wody na cele agrarne opady / flokulacja / filtracja / dezynfekcja UV / dozowanie 50 m3/h Nairobi, Afrika
Demineralizacja woda dolewanej do obiegu zamkniętego uzdatnianie obiegu zamkniętego poprzez automatyczne wymienniki złóż Stacja odwróconej osmozy / uzdatnianie wody w systemie zamkniętym w technologii powierzchniowej z filtracją i złożem wymiennym automatyczne 3 +2x2,5 m3/h Hannover
Uzdatnianie wody kotłowej z wody studziennej do produkcji karmy zwierzęcej Uzdatnianie wody kotłowej w systemie dwupompowym / Odżelazianie wody / stacja zmiękczania wody / stacja odwróconej osmozy / bufor / system podwyższania ciśnienia / sterowanie 2,5 m3/h Salala Oman
Demineralizacja wody procesowej do produkcji katalizatorów Stabilizacja twardości, stacja odwróconej osmozy 10 m3/h Charlotte USA
Uzdatnianie wody za pomocą demineralizacji do kotła parowego i ekstrakcji substancji roślinnych Stacja demineralizacji z wody studziennej 2x12 m3/h Vestenbergsgreuth
Odsalanie wody miejskiej z możliwie najmniejszą ilością ścieków bez kwasów i ługów Stacja zmiękczania wody / Stacja odwróconej osmozy z odzyskiwaniem koncentratu wydaj ność permeatu 92% 1x6 m3/h Böblingen
Uzdatnianie wody kotłowej do kotła parowego 22 bar z wody powierzchniowej Scavenger / Stacja zmiękczania wody / Stacja odwróconej osmozy / bufor / system podwyższania ciśnienia 2x25 m3/h Emmlichheim