Referencje

Poza wieloma referencjami werbalnymi posiadamy

 

Referencje pisemne od następujących firm:

 

 

 

Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

 

Kraków, Katowice, Lublin

Firmy handlowe – dystrybutorzy Zakłady produkcyjne

Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł budowlany
Przemysł elektromaszynowy
      

 

 


  

remondis