Suszenie/odwadnianie szlamów i osadów

Dostarczamy suszarki do szlamów

Projektujemy i instalujemy komorowe prasy filtracyjne

 

 

 

Suszenie szlamów i osadów redukuje koszty utylizacji i recyklingu

 

 

System Drymex to całkiem nowa metoda suszenia szlamów z substancjami niebezpiecznymi i osadów ściekowych po neutralizacji ścieków. Jest to suszenie powietrzem pozbawionym wilgoci, które wchłania wilgoć z osadów i szlamów.

 

To metoda innowacyjna i odmienna od suszenie gorącym powietrzem, którym trzeba długo ogrzewać odpad, żeby wysechł.

 

Nowoczesna metoda wchłaniania wilgoci ze szlamów i osadów ściekowych możliwa jest dzięki zamkniętemu systemowi Drymex. Urzadzenie suszące zapewnia tę samą, powtarzalną temperaturę suszenia, co umożliwia niższy zakres stosowania temperatur, a więc energooszczedny. Na suszenie nie mają tutaj wpływu zewnętrzne czynniki, jak chłód czy wilgoć a także na zewnatrz nie wydostają się odory.

 

Nad sprawnością systemu Drymex czuwa sterowanie firmy Harter, które kontroluje w sposób automatyczny dalsze parametry istotne dla sprawnego procesu suszenia, jak na przykład pęd i rozpraszanie powietrza.

 

System Drymex oparty jest o pompy ciepła i wymienniki ciepła, usuwające wilgoć i odprowadzające wodę. Te nowoczesne, sprawdzone technologie firma Harter stosuje od wielu lat z sukcesem dla potrzeb suszenia przemysłowego. To one gwarantują także dużą energooszczędność systemu Drymex, w myśl nowoczesnych światowych kierunków odzyskiwania energii tam, gdzie kiedyś była w dużej mierze tracona.

 

Różnorodność szlamów poprodukcyjnych i osadów ściekowych, jakie można suszyć za pomocą urządzeń firmy Harter jest praktycznie nieograniczona:

- Szlamy i osady z przyzakładowych oczyszczalni po neutralizacji ścieków przemysłowych, kwaśnych, technologicznych

- Szlamy z lakierem

- Szlamy z wodorotlenkami metali

- Odpady z wodą ze zgniatania materiału w komorowej prasie filtracyjnej i inne

- Szlamy pogalwaniczne – szlamy z czyszczenia wanien galwanicznych 

 

 

Przed wyschnięciem Po wyschnięciu

Mniej wagi, mniej objętości, mniej kosztów dzięki systemowi Drymex®...

Redukcja wagi i objętości szlamu i osadu aż do 60%

 

 

 

Przykład zastosowania suszenia kondensacyjnego Drymex® do suszenia osadów ze spalarni śmieci

 

 

Podczas eksploatacji spalarni śmieci naszego klienta w Szwajcarii powstaje rocznie 1200 t osadów wodorotlenowych z oczyszczania gazów spalinowych i płukania popiołów lotnych. Po mechanicznym odwodnieniu w pełni automatycznej prasie filtracyjnej, zawartość masy suchej w szlamie wynosi 28% -32%. W niniejszym przypadku suszenie osadu zostało wykonane jako wersja kontenerowa. Składa się z 4 suszących się pojemników i modułu osuszającego Drymex®. Pojemniki suszące, które z reguły pełnią również rolę pojemnika transportowego, mają w tym przypadku użyteczną objętość 22 m³. Moduł osuszający Drymex® osiąga wydajność usuwania wody 200 - 240 litrów na godzinę. Odpowiedni pojemnik jest napędzany pod zwiększoną zainstalowaną prasą, napełniany w kilku odstępach, a następnie doprowadzany do stanowiska suszenia. W temperaturze 40-45 ° C szlam pozostaje w suszeniu przez 48 godzin. Ten czas został wybrany przez klienta z przyczyn logistycznych. Osiągnięta zawartość masy suchej wynosi 85%. Podczas suszenia usuwa się od 8 000 do 12 000 litrów wody. 4 pojemniki wykorzystują piec do spopielania obracający się do prasy, do suszenia i transportu do i z recyklera. Obecnie trwają negocjacje z firmą zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, dotyczące możliwości recyklingu cennych materiałów uwalnianych obecnie z suszonych osadów

 

.

Zastosowanie kondensacyjnych suszarni do do szlamów firmy Harter pozwala redukować koszty, gdyż w szlamach i osadach duży procent objetościowy ma woda, która w sposób oszczędny i bezpieczny dla środowiska zostaje wykondensowana z odpadów. Przykłady oszczedności to m.in.

- Suszarnia do szlamów i osadów firmy Harter w szwajcarskiej cynkowni Kriessern AG, w której oszczedza się rocznie duże sumy dzięki suszeniu szlamów

- Suszarnia do szlamów i osadów firmy Harter w chińskim oddziale producenta złóż filtracyjnych. Wykonanie specjalne suszarni pozwala na suszenie indywidualnego rodzaju szlamu. Suszarnia kondensacyjna suszy jednorazowo 18 kontererów wypełnionych szlamem, każdy kontener ma pojemność 1 m3 

Prospekt Drymex® można pobrać: tutaj 

 

 

W kooperacji z firmą JKF Kübler dostarczamy indywidualnie zaprojektowane komorowe prasy filtracyjne

 

Komorowa prasa filtracyjna oddziela zawieszone cząstki stałe od cieczy. Jednak każdy osad jest inny i zaprojektowanie optymalnego odwodnienia osadu wymaga dużej praktyki i know how nabytego przez lata doświadczeń w danej specjalizacji.

 

Zakład JKF Kübler od ponad 50 lat koncentruje się na produkcji komorowych pras filtracyjnych i szeroko rozumianej filtracji dla zakładów przemysłowych i technologicznych oczyszczalni ścieków.

 

Własna produkcja w zakładzie certyfikowanym według ISO 9001:2015 oraz WHG zapewnia dostawę długo żywotnych i łatwych w konserwacji pras filtracyjnych.

 

Są one dobierane indywidulanie pod osad użytkownika, który jest testowany we własnym, specjalistycznym laboratorium firmy przez personel specjalizujący się w szeroko rozumianej technice filtracyjnej i pod dany osad dobierane jest rozwiązanie gwarantujące optymalne działanie pod kątem odsączania osadu.